Missie en visie

Missie

  • AVERROES vzw wilt permanente aandacht hebben voor het genereren en binden van verschillende uitingen in functie van een verdraagzame, gelijkwaardige en rechtvaardige maatschappij.
  • Daarnaast wilt Averroes vzw samen met/vanuit bestaande receptieve diversiteitsvisies/kaders tot een multi – culturele – en etnische kijk komen die meer vorm kan geven aan de identiteitsbeleving binnen de hedendaagse contextuele bepalingen.

Visie

  • De vereniging is een activerend en counselend orgaan met betrekking tot maatschappelijke thema’s.
  • De vereniging fungeert  binnen verschillende maatschappelijke sectoren: cultuur, welzijn, jeugd en sport