Kerndoelen en kerntaken

Kerndoelen:

  • Het verstrekken van informatie en advies
  • Het begeleiden en sturen van bewustmakings- sensibilisering – en activeringsprocessen waarbij de nadruk vooral ligt op kennis  – en ervaringsgerichte methodieken.

 

Kerntaken:

  • Het organiseren en begeleiden van diversiteitsgerichte dialogen en ontmoetingen
  • Het organiseren van socio-culturele, socio- educatieve, socio – sportieve – en socio- recreatieve activiteiten
  • Psychosociale begeleiding aan hulpbehoeftigen