Over ons

Vandaag de dag is onze maatschappij meer dan gekleurd.
De ontmoeting tussen verschillende culturen en levensbeschouwingen is daarom heel fascinerend, maar ook soms beangstigend.
Vanuit deze complexiteit die zich soms moeilijk laat objectiveren worden we als mens op onze subjectiviteit aangesproken om betekenis te geven aan een fenomeen dat op ons afkomt.

Daarom wil AVERROES vzw permanente aandacht hebben voor het genereren en binden van deze verschillende multiculturele- en confessionele uitingen in functie van een verdraagzame, gelijkwaardige en rechtvaardige maatschappij.

Geloof en Wetenschap

Geloof en wetenschap zijn twee belangrijke krachten in onze samenleving. De relatie tussen de twee heeft binnen een historische perspectief al verschillende  gedaanten aangenomen.  Dus m.a.w., onze modellen maken deel uit van een maatschappelijke orde die  onderhevig is aan deze twee grote krachtbronnen – die vaak een paradoxale paradigma vormen.  Deze twee levensbeschouwingen hebben hierdoor zowel een directe als een indirecte   impact op de relaties tussen mensen.

Deze  twee dimensies werken ook complementair: Wetenschap zoekt naar causale verbanden in de natuurwetten en geloof beantwoordt de existentiële vragen en geeft zin aan de wetenschap. Dat is ironisch genoeg ook de visie van de twaalfde – eeuwse universele denker (filosoof en theoloog) Averroes (Ibn Rushd). Volgens hem was is er geen conflict tussen godsdienst en filosofie. Hij was van mening dat men de waarheid op twee verschillende manieren kan bereiken, door middel van filosofie of godsdienst. Dus, de paradoxale ontwikkelingen doorheen de jaren tussen geloof en rede mag niet per definitie problematisch zijn.

AVERROES vzw is een organisatie die naast de theologische invalshoek, de Islam ook belicht vanuit een filosofische klemtoon. Niet de irrationaliteit en het extremisme waarmee de Islam vaak wordt geassocieerd, maar een visie op mens en maatschappij en een pleidooi voor kennis en bewustzijn staan hierin centraal.

Team Averroes

Mohamed Benhaddou
Psycholoog en therapeutisch begeleider

Samir Assam
Coördinator / Hoofdtrainer
Sport9Duust

Rabah Besseghir
Hoofdtrainer /aspirant
Kick /Engels box

PIETER SAVERWYNS
Mobiele jeugdwerker
Bijenkorf

Mustapha Boumy
Jeugd welzijnswerker
Bijenkorf