Sport

De opdracht van Averroes is om vanuit een holistische kijk sport te integreren in de sociale begeleidingsmodaliteiten ten aanzien van jongeren en jongvolwassenen om hun welzijn te verhogen. De nadruk ligt op het gebied van lichaamservaring en beweging. Hierbij is het doel vooral het tot stand brengen van, of bijdragen aan, een positieve welzijnsverandering. We zijn overtuigd van de meerwaarde van sport in de begeleiding van jongeren en jongvolwassenen in een activeringstraject richting volwaardige participatie en actief burgerschap.