Over ons

AVERROES vzw is een organisatie die naast de theologische invalshoek, de Islam ook belicht vanuit een filosofische klemtoon. Niet de irrationaliteit en het extremisme waarmee de Islam vaak wordt geassocieerd, maar een visie op mens en maatschappij en een pleidooi voor kennis en bewustzijn staan voor ons hierin centraal. Dit vanuit verschillende perspectieven (levensbeschouwelijk, sociaal- en cultureel, sociologisch, psychologisch, pedagogisch en filosofisch).

Wat Doen wij?

  • Debatten, vormingen, opleidingen en lezingen organiseren in functie van een nuchtere en een verlichte kennisontwikkeling.
  • Bruggen bouwen tussen verschillende receptieve visies op het begrip diversiteit.
  • Interculturele- interreligieuze- en inter-levensbeschouwelijke dialogen stimuleren, voeden en voeren vanuit een waardige identiteitserkenning.
  • Identiteitsversterkende activiteiten organiseren om het zelfbeeld, de veerkracht en het welbevinden van maatschappelijke kwetsbare doelgroepen te verhogen.
  • Het begeleiden en activeren van kwetsbare minderheidsgroepen in functie van een volwaardige (re)integratie, (re)socialisatie, emancipatie en participatie.
  • ¬†Steun, hulp, informatie en advies bieden aan behoeftige mensen.