Over ons

Vandaag de dag is onze maatschappij meer dan gekleurd. De ontmoeting tussen verschillende culturen en levensbeschouwingen is daarom heel fascinerend, maar ook soms beangstigend. Vanuit deze complexiteit die zich soms moeilijk laat objectiveren worden we als mens op onze subjectiviteit aangesproken om betekenis te geven aan een fenomeen dat op ons afkomt.

Daarom wil AVERROES vzw permanente aandacht hebben voor het genereren en binden van deze verschillende multiculturele- en confessionele uitingen in functie van een verdraagzame, gelijkwaardige en rechtvaardige maatschappij.

Wat doen wij?

  • Debatten, vormingen, opleidingen en lezingen organiseren in functie van een nuchtere en een verlichte kennisontwikkeling.
  • Bruggen bouwen tussen verschillende receptieve visies op het begrip diversiteit.
  • Interculturele- interreligieuze- en inter-levensbeschouwelijke dialogen stimuleren, voeden en voeren vanuit een waardige identiteitserkenning.
  • Moslimjongeren in contact brengen met rationele, tolerante en vooruitstrevende stromingen binnen de Islam.
  • Identiteitsversterkende activiteiten organiseren om het zelfbeeld, de veerkracht en het welbevinden van maatschappelijke kwetsbare doelgroepen te verhogen.
  • Het begeleiden en activeren van kwetsbare minderheidsgroepen in functie van een volwaardige (re)integratie, (re)socialisatie, emancipatie en participatie.
  • Steun, hulp, informatie en advies bieden aan behoeftige mensen.

Nieuws

juni 20, 2018

Uitstap naar Pairi Daıza

Op 30 juni organiseert Averroes een uitstap naarvoor senioren.
juni 20, 2018

Uitstap naar Bellewaerde

Op 23 juni organiseert Averroes een uitstap naarvoor kinderen, tieners en jongeren.
maart 19, 2018

Wat is een goede en juiste opvoeding?

Voor al wie betrokken is (familie, vrienden, kennissen, opvoeders, leerkrachten, ouders, … ) bij de opvoeding en de ontwikkeling van jongeren.