JEUGDHUIS AVERROES

Jeugdwerking Averroes biedt voor elke leeftijdsgroep wekelijks spannende, uitdagende en eigentijdse activiteiten. Maatschappelijke emancipatie en participatie van kinderen en jongeren bevorderen, is ons doel. Wij hebben bijzonder veel aandacht voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren. We proberen de jongeren in hun eigen leefwereld te bereiken en te betrekken. Erkenning en aandacht voor verschillende levensdomeinen vormen hierbij een belangrijke sleutel.
Het doel van onze organisatie is het creëren van een positieve community waar iedereen trots is, om lid te zijn. Onze jongeren krijgen al te vaak meteen een negatieve stempel opgedrukt in de samenleving. Onze organisatie wil deze negatieve stempel vervangen door de “Averroes-stempel”, een stempel die staat voor positieve zaken, zoals talent, ambitie en diversiteit.

MISSIE

Averroes gelooft er sterk in dat het aanbieden van een op maat en gevarieerd vrijetijdsaanbod kan bijdragen aan de talentontwikkeling van kwetsbare jongeren. Deze jongeren krijgen vaak de stempel van “hangjongeren” en worden in de media afgezet als een verloren generatie. Als organisatie streven wij naar een inclusief, solidair, divers en respectvolle samenleving. Door op een laagdrempelige manier in te zetten op de talenten en interesses van jongeren, door hen een luisterend oor aan te bieden en hen te laten voelen dat we oprecht in hen geïnteresseerd zijn, hopen we een duurzame vertrouwensband met hen op te bouwen. Wij gaan in deze jongeren investeren om hun zelfontwikkeling en zelfvertrouwen te bevorderen.
Door in te spelen op deze zelfontwikkeling en de talenten van de jongeren, willen wij hen meegeven dat ze weldegelijk waarde hebben binnen onze maatschappij. Wij willen niet alleen dat die jongeren hun eigen talent (her)ontdekken, maar wij streven er ook naar om de jongeren een toekomstperspectief te bieden. De dag van vandaag lopen er heel veel getalenteerde jongeren rond, maar die talenten blijven vaak onbenut.
Om alle kansen uit de maatschappij te halen, willen wij hen een laagdrempelig platform aanbieden zodat ze volwaardige kunnen participeren aan de maatschappij. 

VISIE

Averroes wil zich profileren als inspirerende jeugdwelzijnswerking en een vertrouwde plek inrichten die voorzien is van talloze mogelijkheden waar onze jongeren mee aan de slag kunnen.
In onze logo krijgen die fundamentele waarden en normen weerslag. Averroes symboliseert namelijk een vertrouwde en comfortabele omgeving, die bescherming biedt aan de jongeren. Die vertrouwde plek, ons jeugdhuis, kan bij deze vergeleken worden met een bijenkorf.

Daarnaast worden bijen gezien als een onmisbaar dier voor de gehele mensheid, daar mensen bijen nodig hebben om te kunnen overleven. Dat is niet anders voor onze jongeren, die fundamenteel en onmiskenbaar deel zullen uitmaken van de toekomst van morgen. Net als bijen halen onze jongeren het maximum aan positiviteit uit die vertrouwde plek. Op een laagdrempelige manier zetten wij in op de talentontwikkeling van de jongeren, zodat ze de eigen talenten kunnen (her)ontdekken. Op die manier geven wij de jongeren niet enkel een toekomstperspectief, maar zetten wij ook in op empowerment. Wij geloven erin dat onze jongeren een volwaardige en essentiële plaats zullen innemen in de samenleving, zodanig dat ze onmisbaar worden voor de maatschappij net zoals bijen onmisbaar zijn voor de mensheid.

SPEELPLEINWERKING AVERROES

Speelpleinwerking Averroes biedt een bruisende en dynamische omgeving voor jongeren van 6 tot 12 jaar tijdens de zomermaanden juli en augustus. Onder de deskundige leiding van onze hoofdmonitor, samen met een team van enthousiaste monitoren van de jongerenwerking Averroes, zorgen wij voor een onvergetelijke zomer vol spel, avontuur en vriendschap.
Onze speelpleinwerking is ontworpen om jongeren een veilige, plezierige en leerzame omgeving te bieden in het Pierkespark, Brugse Poort, Gent. Hier kunnen ze nieuwe vaardigheden ontwikkelen en hun creativiteit de vrije loop laten. Met een gevarieerd programma vol activiteiten en workshops streven we ernaar om elke deelnemer een geweldige zomerervaring te bezorgen.
 

WAAROM KIEZEN VOOR SPEELPLEINWERKING AVERROES?

 
  • Toegankelijk en gratis: Deelname is gratis en open voor alle jongeren vanaf 6 jaar. Vooraf inschrijven is niet nodig.
  • Speelkleren: Geen uniform nodig; kinderen komen in speelkleren.
  • Ongeacht het Weer: We beschikken over een eigen lokaal, zodat de activiteiten bij minder goed weer gewoon doorgaan.
  • Buurtgericht en kleinschalig: Onze werking is buurtgericht en kleinschalig, wat zorgt voor een hechtere gemeenschap en een groter vakantiegevoel.
  • Plezier staat voorop: Plezier maken is wat telt! Gewoon spelen om te spelen.

KOM MEE SPELEN!

 
Vraag je vrienden mee en sluit je aan bij Speelpleinwerking Averroes voor een zomer vol avontuur en plezier!
Tot snel in het Pierkespark!