Deze dimensie is ontstaan vanuit de vaststelling dat de drempels naar de reguliere diensten voor vele doelgroepen uit een etnische – culturele – en moslimgemeenschap heel ver weg ligt.
We spreken hier over een nuldelijn/eerstelijns hulp – dienst – en zorgverlening die vooral instaat voor:
 Advies – en informatieverlening.

• Kortdurende begeleidingen
• Brug – en vertaalfunctie naar de reguliere hulpverlening (toeleiding)
• Opleidingen en vormingen op maat rond diversiteitsgerichte vraagstukken

Kerndoelen

  •  Het verstrekken van informatie en advies
  • Het begeleiden en sturen van bewustmakings- sensibilisering – en activeringsprocessen waarbij de nadruk vooral ligt op kennis – en ervaringsgerichte methodieken.

Kerntaken

  • Het organiseren en begeleiden van diversiteitsgerichte dialogen en ontmoetingen
  • Het organiseren van socio-culturele, socio- educatieve, socio – sportieve – en socio- recreatieve activiteiten
  • Psychosociale begeleiding aan hulpbehoeftigen

Drugpreventie en verslavingen

Een twee wekelijks online zoom gesprek  dat doorgaat op vrijdag telkens om 19u met betrekking tot het thema drugspreventie en verslaving.
Deze sessies zijn gericht naar al wie betrokken is (familie, vrienden, kennissen, opvoeders, leerkrachten, ouders,…)bij de opvoeding en de ontwikkeling van jongeren.
Via een online gesprek organiseert Averroes vzw een open dialoog waar we dieper ingaan op de thematiek.
Daarnaast zal er ook de mogelijkheid zijn om wekelijks een individuele benadering/begeleiding aan te vragen in een open en safe space.
Naargelang de (hulp)vraag kom je terecht in een module dat doorgaat telkens op vrijdag om de 2 weken in 2021.
Heb je vragen rond drugverslaving en preventie, Wens je graag een specifiek onderwerp te bespreken  of wens je deel te nemen aan de gesprekken? Stuur ons een mailtje naar info@averroesvzw.be

Radicalisering in de kering

Het project ‘Radicalisering in de kering’ is in de eerste helft van 2015 ontstaan vanuit een Internkabinettenwerkgroep. Dit project past binnen het ‘Actieplan: radicalisering in de kering, een gecoördineerde aanpak’ van de Stad Gent. De opvolging gebeurt door het ‘Team Radicalisering in de Kering’ (hierna: TRiK), dat opereert vanuit de Dienst Preventie voor Veiligheid van het Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid.
Concreet zal  de vzw Averroes in dit verband verder aan de slag gaan met de informatie aangeleverd door het TRiK, op basis van bevindingen van het ‘Kernteam Radicalisering’. In het Kernteam wordt alle informatie rond een concrete casus samengebracht. Indien nodig worden afspraken gemaakt over het opzetten van een begeleidingstraject op maat. Door de inzet van vrijwilligers die beroepshalve tewerkgesteld zijn in socio-preventieve sectoren en door hun uitgebreide contacten met kansengroepen binnen de eigen organisatie en de verschillende wijken in Gent is er voldoende expertise aanwezig bij Averroes vzw om dit traject uit te voeren.