TEAM AVERROES

Mohamed Benhaddou
Voorzitter
Psycholoog & therapeutischbegeleider
Samir Assam
Bestuurslid
Coach Sport9Duust
 Samir El Ouahabi
Bestuurslid
Coach FTA Gent
Mustapha Boumy
Coördinator
boumy.mustapha@averroesvzw.be
Sidi El Omari
Projectmedewerker
sidi.elomari@averroesvzw.be
Sana Raguragui
Jeugdwelzijnswerker
sana.raguragui@averroesvzw.be

OVER ONS

Vandaag de dag is onze maatschappij meer dan gekleurd.
De ontmoeting tussen verschillende culturen en levensbeschouwingen is daarom heel fascinerend, maar ook soms beangstigend.
Vanuit deze complexiteit die zich soms moeilijk laat objectiveren worden we als mens op onze subjectiviteit aangesproken om betekenis te geven aan een fenomeen dat op ons afkomt.

Daarom wil AVERROES vzw permanente aandacht hebben voor het genereren en binden van deze verschillende multiculturele- en confessionele uitingen in functie van een verdraagzame, gelijkwaardige en rechtvaardige maatschappij.

HISTORIE

De ervaring in het jeugdwelzijnswerk van Averroes VZW begint al vroeg in de jaren ’90.

Verzuilde jeugdbewegingen waar ‘migrantenkinderen’ niet welkom waren tot het integratiemodel vanuit de lokale overheid dat geen antwoord bood op de verschillende vragen, verwachtingen en noden voor de jongeren van de Brugse Poort. De eerste zelforganisaties ontstaan, zo zie je een hele beweging in het Gentse, en dus ook in de Brugse Poort. Begin jaren ’90 ontstaat de Rifboys, in het begin een heel categoriale jeugdwelzijnswerking met alleen Marokkaanse jongeren van de wijk, na verloop van tijd vinden ook jongeren met andere achtergronden hun weg naar de Rifboys.

Het hoofddoel was om zoveel mogelijk eigenaarschap te geven aan de jongeren zelf, opdat zij hun skills ten volle kunnen ontplooien. Een aantal jongeren uit de wijk worden opgenomen in het vrijwilligersteam, bestuur en 2-tal jongeren krijgen een parttime contract aangeboden.

De jongeren zelf verzorgden de instuifmomenten, organiseerden uitwisselingen met andere jeugdwerkingen op Europees vlak en stonden in voor allerlei activiteiten, zowel in als buiten het jeugdhuis. Een ervaring waarin je als jongere uit de Brugse Poort enorm veel ruimte en middelen kreeg om alle skills ten volle te ontwikkelen.