cultuur & kunst

In Cultuur & Kunst staat de ontwikkeling van het artistiek-creatief vermogen van de jeugd centraal. Jongeren leren kunst maken, kunst meemaken en betekenis geven aan wat zij maken en meemaken. Ze leren hun verbeeldingskracht gebruiken om artistiek werk te (re)produceren. Vanuit verschillende perspectieven ervaren zij kunst en cultuur en onderzoeken ze de uitingen hiervan. Jongeren leren over de verschillende functies van kunst. Ze leren te kijken en ontdekken dat kunst kan verwonderen, uitdagen, amuseren of schuren. Kunst kan emotie opwekken, je raken en leiden tot verstilling.

Jongeren leren op een expressieve wijze communiceren en doen dat in ‘de taal’ van de kunsten: met (bewegend) beeld, woord, klank en met beweging in relatie tot de ruimte of omgeving. Ook combinaties van deze vormen zijn mogelijk.

Op vlak van participatie en organiseren van kunst en culturele activiteiten doen we beroep op een netwerk van verschillende partners.

Enkele structurele activiteiten en partners hieraan gelinkt zijn:

  • Sportfotografie: jongeren van ons jeugd –en sportproject Sportschool 9Duust krijgen workshops van sportotograaf en kunstenaar Gandult Charpentier. Daarna mogen de jongeren zelf aan de slag met hun camera en krijgen hun foto’s een breed forum op sociale media.
  • Theater –en muzikale optredens: we hebben een jarenlange samenwerking met Moussem Nomadic Arts Centre rond zowel het participatieve als louter het recreatieve luik rond theater en muziek, jongeren die deelnemen aan bepaalde theater –of muzikale projecten, of intergenerationele uitstappen naar voorstellingen georganiseerd vanuit Moussem, met of zonder deelname aan die voorstellingen van onze jongeren.
  • Hiphop workshops: in samenwerking met Smooth Productions waarbij de jongeren hun muzikale talenten mogen ontdekken en verder ontplooien, bieden wij via hiphop en de leefwereld van de jongeren zelf, een creatieve uitlaatklep.
  • Kalligraffiti: ALIF/ALIVE is een kalligraffitikamp voor jongeren van 12 en ouder uit de Brugse Poort.
    Kalligraffiti is de ontmoeting tussen kalligrafie en graffiti. Daarbij brengen we de rijke traditie van kalligrafie samen met de maatschappijkritische invalshoek van graffiti.
    Georganiseerd door Graffiti vzw in samenwerking met VOEM en met steun van Stad Gent.