cultuur

Verbinden door cultuur

Veel jongeren, vooral die met een migratieachtergrond, voelen zich niet vertegenwoordigd in de culturele sector van Gent. Het recente onderzoek van Burgerplicht (https://shorturl.at/QaxHZ) heeft deze bezorgdheid bevestigd. Hieruit blijkt dat er een gebrek is aan representatie van mensen met een migratieachtergrond in de cultuursector van Gent. Het gebrek aan representatie is niet alleen een kwestie van zichtbaarheid, maar heeft ook gevolgen voor de toegankelijkheid en inclusiviteit van culturele instellingen en evenementen.

We hebben besloten om actie te ondernemen en jongeren de kans te geven om zelf deel te nemen en invloed uit te oefenen op de culturele scene van Gent. We willen jongeren niet alleen vermaken, maar vooral inspireren en aanmoedigen om hun eigen stem te laten horen.

Door jongeren actief te betrekken bij de organisatie, bieden we hen niet alleen een platform aan om hun stem te laten horen, maar ook de mogelijkheid om zelf meer culturele activiteiten te organiseren in de toekomst. Een opstapje voor jongeren om hun creativiteit, leiderschap en organisatorische vaardigheden verder te ontwikkelen. Het biedt hen de kans om te ervaren hoe het is om een cultureel evenement op te zetten en uit te voeren, wat hen waardevolle ervaring en zelfvertrouwen geeft voor hun toekomstige inspanningen. Door jongeren te empoweren om zelf initiatief te nemen en actief bij te dragen aan de culturele scene van Gent, streven we naar een duurzame en inclusieve gemeenschap. Dit project is niet alleen een reactie op de behoeften van jongeren, maar ook een investering in hun toekomstige betrokkenheid en participatie in de culturele sector.

Averroes vzw is diepgeworteld in het streven naar diversiteit en duurzaamheid, zowel op het gebied van participatie als op het vlak van culturele representatie. Ten eerste streven we naar diversiteit in de deelnemers en de doelgroep van ons project. Door ons specifiek te richten op jongeren uit diverse achtergronden en wijken in Gent, waaronder jongeren met een migratieachtergrond. We willen een inclusieve en representatieve omgeving creëren waarin alle stemmen gehoord worden. Dit betekent dat we actief outreachend naar verschillende gemeenschappen en wijken in Gent om een breed scala aan jongeren aan te spreken en te betrekken bij onze activiteiten.

Daarnaast hechten we veel belang aan culturele diversiteit en inclusie in de programmering van ons project. Door jongeren uit verschillende culturele achtergronden de kans te geven hun eigen verhalen en perspectieven te delen, willen we een platform bieden voor culturele uitwisseling en dialoog. We streven ernaar om een breed scala aan stemmen en ervaringen te vertegenwoordigen in onze activiteiten en evenementen, waardoor we de culturele diversiteit van de Gentse samenleving weerspiegelen en vieren.

Op het gebied van duurzaamheid streven we naar een verantwoorde en milieuvriendelijke aanpak in onze activiteiten en evenementen. Dit omvat onder andere het minimaliseren van afval en het gebruik van duurzame materialen en praktijken tijdens onze workshops en evenementen. We zetten ons ook in voor een inclusieve en toegankelijke benadering van duurzaamheid, waarbij we rekening houden met de behoeften en belangen van alle deelnemers, ook diegenen die zich in kwetsbare situaties bevinden.

Kortom, ons project zet zich in op diversiteit en duurzaamheid op verschillende niveaus, van de samenstelling van onze deelnemers en de programmering van onze activiteiten tot de praktijken en waarden die we nastreven in onze projectuitvoering. We geloven dat deze waarden essentieel zijn voor het creëren van een inclusieve, veerkrachtige en duurzame samenleving waarin iedereen de kans krijgt om te genieten van cultuur.